Logo

Visjon

Alle barnehager i Kristiansand har kommet frem til en egen visjon og verdier knyttet opp mot visjonene. Dette gjelder både private og kommunale barnehager i hele Kristiansand kommune. ”Et godt sted å være – et godt sted å lære” lyder visjonen, og verdiene som er knyttet opptil dette er:

Trygghet og nærhet

Vi gi LØFTE om at barn, foreldre og personal blir SETT og HØRT i våre barnehager. De voksne legger vekt på samspill og god dialog i sitt arbeid. Vi tar vare på og bryr oss om!

Respekt og ærlighet

Vi gir LØFTE om at vi respekterer hverandres likheter og ulikheter. Vi er rause og romslige. Vi gir konstruktive tilbakemeldinger og legger vekt på åpen og ærlig kommunikasjon. 

Humor og glede

Vi gir LØFTE om å legge vekt på det positive. Et godt smil eller en god latter har stor verdi for oss.

Undring, læring og utvikling

Vi gir LØFTE om at våre barnehager er en læringsarena for små og store. Barna utvikler seg gjennom undring, lek, samspill og tilrettelagte aktiviteter. Vi gir mangfoldige og varierte opplevelser.

Bilde_Visjon

Telefonnumre

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Mailadresse:
lene@straibarnehage.no

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

^