Logo

Om Strai barnehage - historikk

Strai barnehage het tidligere Straitunet barnehage og var lokalisert i Straitunet sykehjem sine lokaler. Barnehagen startet opp i januar 1989 og var da primært for ansatte på Straitunet. Straitunet sykehjem lånte ut sine lokaler, og barnehagen som sådan ble eiet av foreldrene som til enhver tid hadde barna sine plassert der. I årenes løp forandret behovet seg, og barnehagen gikk over til å være en nærmiljø barnehage, men fremdeles med foreldrene som eiere. Mer om denne eierformen kommer under punktet Foreldreeid barnehage. 

I forbindelse med sykehjemmets oppgradering høsten 2005, ble barnehagen husløs. Foreldregruppen og personalet ønsket da å lage en ny barnehage på Strai. Det fikk vi til og bygget fremstår som en flott, treavdelings barnehage med småbarnsavdeling, 3 - 4 års avdeling - samt førskolegruppe. Alle avdelingene har tilgang på lavvo på heia, og en flott utarbeidet naturlekeplass her oppe. 

Bygget er utformet slik at alle avdelingene skal dra nytte av hverandre og kunne bruke hverandres rom og utstyr - vi er en barnehage som deler på utstyr og rom! Etter påbygg høsten 2017 fikk vi en etasje til - og her oppe er arbeidsplasser for personalet, møterom, kjøkkenkrok og toalett - samt flott pauserom. Dette har frigitt plass nede til et "arbeidsrom" med mye pedagogisk utstyr tilgjengelig - dette rommet passer godt til lek og samling i liten gruppe. 

Sokkelesten er en avdeling med to grupperom for mer skjermet lek og arbeid i små grupper + hems. Avdelingen rommer barnehagens førskolebarn - og her er opplegget laget for denne gruppen med barn! 

Melkebarten er en avdeling med to grupperom, der den ene grupperommet (soverommet) har utgang til platting og småbarns avdelingens uteområde. Her er lekeplassen tilpasset de små barns lek, og skjermet fra de større barna.  

Ellers har alle tre avdelinger hvert sitt kjøkken, og tilbereder maten selv på hver avdeling. Dette er et bevisst valg, for å kunne bevare noe av det intime preget – også i en treavdelings barnehage. Nettopp å bevare noe av det intime preget er et poeng for oss. Vi ønsker å benytte oss av de ulike avdelingenes utstyr og lokaliteter, men likevel kunne lukke avdelingsdøren og si: I dag baker vi på Melkebarten boller. Når Melkebarten baker boller, tar det kanskje 2 timer – mens de større barna klarer seg med snaue timen. Ved å lage en slik barnehage som vi har valgt, har vi muligheten til dette. Vi har intimiteten og tilhørigheten til ”vår” avdeling, samtidig som hele barnehagen – med alt utstyr, leker og ikke minst personalet – er vårt og felles!!

Bilde_Om Strai barnehage - historikk

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^