Logo

Foreldreeid barnehage

Hva vil det si at barnehagen er foreldreeid?
Det betyr at de foreldrene som til enhver tid har barna sine i barnehagen, står som eier av denne. Dette innebærer selvfølgelig ikke noe økonomisk ansvar for driften, kommunen har stilt garanti, men du som forelder har en medbestemmelse i forhold til arbeidet og utviklingen av barnehagen.

Barnehagen har et styre, og dette styret er sammensatt av fire foreldrerepresentanter og to representanter fra de ansatte. Styret blir valgt på årsmøtet, og de ulike representantene sitter for to år av gangen. Her blir beslutninger, på vegne av hele foreldregruppen, tatt. Styret har også en dugnadsleder som koordinerer all dugnad som blir gjort i barnehagen.

Å ha barna sine i en foreldreeid barnehage betyr et større eierforhold til barnehagen. Den er faktisk deres!! Barnehagens vedtekter ligger her!

Styrets sammensetning 2019/20 - Oppdateres etter styremøtet 22.08.19.
Styreleder: Linn Fjelde Farstad  
Nestleder: Anette Johnsen Anthony
Styremedlem: Nora Henriette Stray
Dugnadsleder: Rasmus H Hansen
Rep. fra ansatte: Aida Tharaldsen
Rep. fra ansatte: Else Britt Myre 
Styrer og fungerende sekretær: Lene Koekebakker

Samarbeidsutvalget i Strai barnehage er også en del av styret, og består av:
Linn Fjelde Farstad
Anette Johnsen Anthony
Else Britt Myre 
Aida Tharaldsen

Oppgavene her er er blant annet og godkjenne barnehagens årsplan og også være bindeledd mellom foreldregruppen og barnehagens styre.

 

Bilde_Foreldreeid barnehage

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^