Logo

Barnehagens egne verdier

Vi ønsker at det skal være gøy, utfordrende og lærerikt å være barn i Strai barnehage. Vi har tidligere arbeidet mye med visjonsarbeid og kommet frem til våre verdier. Verdiene vi i barnehagen valgte er fleksibel, humor og glede, tradisjon og engasjert. Vi opplever fremdeles at disse verdiene er sånn som vi er og bestreber oss på å være!

Fleksibel

Vi skal være fleksible i forhold til barnas ønsker i hverdagen, vi skal være fleksible i forhold til foreldrenes behov og vi skal være fleksible i forhold til hverandre. Vi skal være så fleksible vi som vi kan, uten at det går ut over vårt grunnleggende behov for struktur og forutsigbarhet i hverdagen.

Humor og glede

Vi ønsker å spre humor og glede i det daglige. Vi vil være en arena der barna, personalet og foreldrene liker å komme – der latteren sitter løst, og personalet fremelsker humoren hos barna.

Tradisjon

Vi er stolte av vår lange barnehagetradisjon her i bygda! Vi ønsker å ta vare på en del tradisjoner som vi føler gir oss identitet, og fyller vårt behov for kontinuitet i arbeidet. Ved å lage slike tradisjoner øker vi forventningene i barnegruppen. Barna elsker denne forutsigbarheten i hverdagen, og gir Strai barnehage en identitet vi voksne kan kjenne oss igjen i. Vi skal være tro mot våre tradisjoner, uten at det går ut over vårt behov og ønske om å prøve ut nye ideer.

Engasjert

Vi er engasjerte i arbeidet vårt, og vil at dette skal være en god, trygg og utfordrende arbeidsplass for små og store.

Det skal være gøy, utfordrende og lærerikt å være barn i Strai barnehage.

Bilde_Barnehagens egne verdier

Telefonnumre

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Mailadresse:
lene@straibarnehage.no

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

^