Logo

Sokkelesten

Denne avdelingen er for barn fra 5 - 6 år, førskolebarna og i år har vi 15 barn og tre voksne + ekstra ressurser (ekstra assistenter + spesialpedagoger) hver dag. Her har vi to faste turdager i uken - mandag og fredag, og da går vi på tur til lavvoen eller på tur i nærmiljøet. I høst blir fredagen brukt til vanntilvenningskurs på Aquarama. 

Kl 0645 Barnehagen åpner. Frokost for de som ønsker det.
Frilek rundt om på avdelingen
Kl 1000 Rydding inne i barnehagen
Kl 1015 Samling og eventuelt formingsaktivitet
Kl 1100 Formiddagsmat
Kl 1145 Toalettbesøk
Frilek ute eller inne, eventuelt formingsaktivitet
Kl 1400 Lett måltid, for eksempel frukt/yoghurt og/eller brødskive
Kl 1430 Toalettbesøk
Frilek ute eller inne
Kl 1630 Barnehagen stenger

I forbindelse med ulike aktiviteter og turer kan vi endre noe på denne dagsrytmen.

Månedsplaner
Her vil dere til en hver tid finne månedens planer og brev.     Foreldrekontakt for Sokkelesten er Indira Derviskadic. 

Månedsplaner kommer her! 

Denne avdelingen har gruppetur hver mandag - og her kan barna velge litt selv. Skal vi til lavvoen eller på lekeplassen? I tillegg har vi tur med alle Sokkelesten om fredagene. Vi har stort fokus på sosial kompetanse og jobber mye med vennskap. Vennskap og språk er de to store satsningsområdene til vår avdeling og også hele barnehagen. Vi vil i år jobbe målrettet med alle våre 7 fagområder gjennom året (se årshjulet 19/20). I tillegg vil vi ha samlingsstunder med ulike barnesanger, rim, regler og eventyr. På tirsdagene har vi lesegrupper, på onsdagene har vihar vi førskoleklubb, eller løvekklubben som vi kaller den - og torsdagen har vi lekegrupper. 


I ”Steg for steg” jobber vi med systematisk opplæring og trening av barnas sosiale ferdigheter, vi bruker også elementer fra et annet program - som heter "Du og jeg og vi to". Dette er for å styrke barnas empati, hjelpe dem å mestre sinne, problemløsning og kunne fremme en positiv selvhevdelse gjennom lek, glede og humor. Tørre å vise seg frem - er noe vi jobber med her. 

På sokkelesten fortsett er vi å jobbe målrettet med lek og kreativitet. Vi tenker musikk, sang, rim, regler, dans og bevegelse, eventyr og fortellinger, kunst og formingslek, foto og animasjonsfilm.

IKT
Dette har vi jobbet med i flere år og avdeling har også en Ipad. Denne blir brukt i forhold til spill og lydbøker - pedagogiske spill som barnehagen har lastet ned. 
 

Mål
Gjøre barna kjent med digitale verktøy.

Mer informasjon om vår avdeling - les årsplanen 2019-20.

Bilde_Sokkelesten

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^