Logo

Neglespretten

Månedsplaner blir sendt dere på mail - og informasjon vil også bli gitt på Kidplan. 

Neglespretten er en mellomavdeling som består av 24 plasser for 3 - og 4 åringer - dette året har består gruppen av ni 3 - åringer og 12 4-åringer. 

På Neglespretten er vi sammen på morgenene og på ettermiddagen, men ellers er barna delt i to grupper etter alder. 

Vi jobber kontinuerlig med barnehagens satsningsområder; sosial kompetanse og den språklige utviklingen. Dette året vil vi også ha fokus på psykisk helse. I tillegg jobber vi periodevis med barnehagen 7 fagområder, som er beskrevet i rammeplanen for barnehager (Se årshjulet for detaljer).

Slik jobber vi med sosial kompetanse:

Sosial kompetanse handler om å lære seg å være en i en gruppa av flere. Vi jobber systematisk med å øke den sosiale kompetansen i samlingsstunden. Til dette bruker vi:

 • Steg for steg.
 • Kanin og pinnsvin.
 • Bamsen Plum.
 • Sang, rim og regler.
 • Småfilmer.
 • Samtaler rundt ulike tema.

Det er viktig å jobbe med den sosiale kompetansen i samlingsstund, men enda viktigere er det å jobbe md dette i frilek, aktivitet og i de daglige gjøremålene. Vi voksne er delaktige i all lek og aktivitet for å kunne veilede og observere barnegruppen og enkeltbarn.

Slik jobber vi med den språklige utviklingen:

Barnets språkutvikling har mye å si for de andre utviklingsområdene, da språket er viktig for å kunne være med på lek. Vi jobber med språkutvikling i samlingsstund:

 • Samtale rundt ulike tema, vi bruker tegn, bilder og konkreter til å støtte ordene.
 • Sang, rim og regler.
 • Språksprell.
 • Ulike språkleker.
 • Småfilmer.
 • Bøker, både papir - og digitale bøker.
 • Lydbøker og hørespill.  

Også når det gjelder språkutvikling er det viktig at personalet er med for å veilede og observere barnegruppen og enkeltbarn. Personalet er språkforbilder og er aktivt deltakende i lek, aktiviteter og dalige gjøremål.

 • For mer informasjon om avdelingen vår - se årsplanen 2022-23. Avdelingens foreldrekontakt er Kristine Nilsen for bamsene og Helene Scheie for apene. 
Bilde_Neglespretten

Telefonnumre

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Mailadresse:
lene@straibarnehage.no

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

^