Logo

Melkebarten

Denne avdelingen er for barn fra 0 – 3 år, og her har vi 13/14 barn og fem/seks voksne hver dag. 

Dagsrytmen
Dette er rammen rundt dagen vår. Alle klokkeslett (utenom åpningstidene) er cirkatider, og det enkelte barns behov går foran dagsrytmen.

Kl 0645  Barnehagen åpner
Kl 0645 – 0900 Frokost/frilek inne
Kl 0900 Bleieskift

Kl 0900 - 0930Samling/påkledning 

Kl 1000-1100 Utelek/lekegrupper/lesegrupper/språkløyper
Kl 1100 Måltid ute
Kl 1140 - 1330 Soving/hvilestund. Massasje. Frilek

Kl 1330 - 1400 Bleieskift
Kl 1400 Måltid 
Kl 1430 Frilek - ute/inne
Kl 1630 Barnehagen stenger

Velkommen til nytt barnehageår 19/20. Her ligger månedsinfoen for september -19 og oktober ligger her! Foreldrekontakt på Melkebarten er Nina Haugen - mammaen til Isak.

Avdelingens innhold
En småbarnsavdeling er ikke helt som andre avdelinger. Tempoet er annerledes. Bleieskift, soving og annet stell opptar mye av dagen. I tillegg til å jobbe med konkrete tema med barna, jobber vi også kontinuerlig med oppgaver vi av erfaring vet er spesielt viktig for små barn.

Samlingsstund/sangstund
Dette er en voksenstyrt aktivitet der barna er med å synger, samtaler, forteller eller lytter til oss voksne. Noen ganger snakker vi om et tema, andre ganger der det sanger som står på planen. Vi legger vekt på at alle barna blir sett og hørt i samlingsstunden. Dette skal være en lystbetont fellesaktivitet.

Tur
Her legger vi opp til positive opplevelser i naturen eller nærmiljøet. Vi går ut for å finne oss et trygt og utfordrende tursted som vi utforsker og leker på. Å oppleve naturen er noe man gjør med hele kroppen. Natur er både lukt, smak, lyder, ting vi kan føle med hånd og kinn, og det vi kan se. Nærmiljøet her på Strai har også spennende elementer; bondegård med ulike dyr som hest, sauer og høner. Barnehagen har også en lavvo på heia, som vi også kan bruke.

Nærhet og omsorg
Gjennom nærkontakt gir vi barna positive tilbakemeldinger på den de er. Alt fra en stor klem, til et lite rufs i håret, gir barna bekreftelse på at vi er der og vi ser dem. Vi må også være i barnas umiddelbare nærhet for å oppdage hva som faktisk skjer med dem, og hvordan de har det. Det er ikke alltid ordene strekker til, og da må vi voksne være der og lese ansiktsutrykk og kroppsspråk.

Arbeidsmåter
For å gjøre verden forståelig for barna, bruker vi ulike arbeidsmetoder/måter som benevning, gjentakelse og visualisering. Benevning vil si å bevisst bruke navnet på tingene vi ser, tar på eller er opptatt av. Gjennom å si navnet på ting vi ser, føler og gjør lærer vi barna ordene og hvordan de brukes i språket. Barn som lever i en verden med mye ord, lærer fortere å snakke og uttrykke seg. Gjentakelse og rutiner er viktig for barn, de liker forutsigbarhet i hverdagen. Hver dag har vi rutiner som barna kjenner igjen. Dette gir dem trygghet og oversikt i hverdagen. Å gjenta sanger og regler i samlingstunden, gir etter hvert også barna mulighet for mestring. 
Når man skal fortelle små barn noe, ønsker vi å la dem oppleve det vi snakker om. Det gjør vi ved å vise noe, helst den aktuelle tingen/situasjonen, slik at de kan ta, føle, lukte på og veie den i egne hender. Andre ganger kan bilder være til stor hjelp.

For å lese mer om avdelingens innhold og opplegg - les årsplanen 2019/20  grin.

Bilde_Melkebarten

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^