Logo

Aktuelt - Rammeverket for Kristiansand kommune

RAMMEVERKET FOR KRISTIANSAND KOMMUNE

 

«Målet med rammeverket er å bidra til at alle barn og unge skal få best mulig utbytte av alt arbeidet som gjøres i kommunen. Rammeverket skal vise retning og sammenheng, og være en støtte for ansatte og ledere i det kontinuerlige arbeidet med å videreutvikle praksisen til det beste for barn, unge og deres foresatte».

Kvalitetsmeldingen i oppvekst 2019, Kristiansand kommune

Dette arbeides med i hele oppvekstsektoren, med tydelig mål om økt fokus og kvalitet i arbeidet som gjøres i de forskjellige sektorene. Hos oss har vi fokus barns medvirkning, sosial kompetanse i forhold til vennskap og vennerelasjoner - og høre til i gruppa, samt psykisk helse. Dette temaet skal vi ha ekstra fokus på dette barnehageåret (21/22). 

Mer informasjon om Rammeverket står på Kristiansand kommune sine hjemmesider - spennende lesing og stort fokus på kvalitet i hele oppvekstsektoren. 

 

 

 

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^