Logo

Om Strai barnehage - historikk

Strai barnehage het tidligere Straitunet barnehage og var lokalisert i Straitunet sykehjem sine lokaler. Barnehagen startet opp i januar 1989 og var da primært for ansatte på Straitunet. Straitunet sykehjem lånte ut sine lokaler, og barnehagen som sådan ble eiet av foreldrene som til enhver tid hadde barna sine plassert der. I årenes løp forandret behovet seg, og barnehagen gikk over til å være en nærmiljø barnehage, men fremdeles med foreldrene som eiere. Mer om denne eierformen kommer under punktet Foreldreeid barnehage. 

I forbindelse med sykehjemmets oppgradering høsten 2005, ble barnehagen husløs. Foreldregruppen og personalet ønsket da å lage en ny barnehage på Strai. Det er en utrolig glede å kunne si at det har vi fått til!! Bygget fremstår som en flott, treavdelings barnehage med både naturgruppe, småbarnsavdeling og en mer tradisjonell avdeling å tilby. Alle avdelingene har tilgang på lavvo på heia, og en flott utarbeidet naturlekeplass her opp. 

Bygget er utformet slik at alle avdelingene skal dra nytte av hverandre og kunne bruke hverandres rom og utstyr. Naturgruppens avdeling er laget med tanke på motorisk utvikling og teater/musikk lek. Her har vi ”tjukkas”, ribbevegg, trampoline, krypetunell og matter og mye annet – alt for å kunne stimulere barnas motorikk på en god og ikke minst morsom måte.
På avdelingen her har vi også en scene, vi har utstyr til teaterlek og ulike instumenter. Vi ønsker å stimulere barna til å våge å stå på en scene, enten alene eller i gruppe. Denne ønsker vi å bruke ved foreldresammenkomster og også ved å spille teater for hverandre på ”huset”. 

Sokkelesten er en avdeling med to grupperom for mer skjermet lek og arbeid i små grupper + hems. Avdelingen har mye utstyr og materiell som går på barns språkutvikling, ulike typer begrepslek, og utvikling av sosial kompetanse. Utstyret blir brukt av alle avdelinger - og personalet har en bevisst holdning til at dette er materiell vi skal bruke aktivt med barnegruppa! 

Melkebarten er en avdeling med to grupperom, der den ene grupperommet har utgang til platting og småbarns avdelingens uteområde. Her er lekeplassen tilpasset de små barns lek, og skjermet fra de større barna.  

Ellers har alle tre avdelinger hvert sitt kjøkken, og tilbereder maten selv på hver avdeling. Dette er et bevisst valg, for å kunne bevare noe av det intime preget – også i en treavdelings barnehage. Nettopp å bevare noe av det intime preget er et poeng for oss. Vi ønsker å benytte oss av de ulike avdelingenes utstyr og lokaliteter, men likevel kunne lukke avdelingsdøren og si: I dag baker vi på Melkebarten boller. Når Melkebarten baker boller, tar det kanskje 2 timer – mens de større barna klarer seg med snaue timen. Ved å lage en slik barnehage som vi har valgt, har vi muligheten til dette. Vi har intimiteten og tilhørigheten til ”vår” avdeling, samtidig som hele barnehagen – med alt utstyr, leker og ikke minst personalet – er vårt og felles!!

Bilde_Om Strai barnehage - historikk

Telefonnummer

Kontor: 38 03 18 40
Sokkelesten: 458 30 269
Neglespretten: 458 30 271
Melkebarten: 472 02 291 
Styrer: 958 38 902
Lene Koekebakker

Straismoen 11  4618 Kristiansand  straiba2@gmail.com 

 

^